Onsdagsmalerne

Onsdagsmalerne er en kreds af malere, der arbejder og udstiller enkeltvis eller sammen. Vi er meget forskellige i udtryksform og søger inspiration individuelt eller under work-shop-lignende forhold.

Gruppen blev dannet i 1981 udfra et aftenskolehold, som mødtes om onsdagen. Siden da er der skiftet meget ud i gruppen, der i dag tæller 33 medlemmer.

I vinterhalvåret har gruppen rådighed over et lokale på Østervangsskolen i Roskilde, hvor medlemmerne kan samles 3 gange om måneden.
Gensidig inspiration, erfaringsudveksling eller koncentreret fordybelse kan blive udbyttet på disse aftener.

En gang imellem finder vi en instruktør, der kan provokere eller vejlede os.
Det er uformelt og hyggeligt, og man vælger selv til eller fra.

Vi udstiller fast en eller to gange om året “alle mand af huse” et centralt sted i Roskilde, desuden i mindre grupper i Farver Hammers Gård samt i kunstforeninger, institutioner og lignende – også udenfor Roskilde.

Vil du være medlem?

Optagelse i gruppen sker på baggrund af fremviste værker.
Årlig kontingent 400 kr.

Skriv til Anne-Grethe